Biodling ingen bisyssla för Inger

För entreprenören Inger Johansson i byn Nygård söder om Älvsbyn är biodling ingen bisyssla som hon ägnar sig åt på sin fritid.

Hennes flitiga bin producerar honung som hon vidareförädlar till ett flertal olika produkter som läppbalsam, kådsalva och mustaschvax med flera.

Nygård är en gård som har drivits sedan 1857 av samma släkt i 7 generationer. Gården ligger bland jord, skog och vid Pite älv i Norrbottens Pärla, Älvsbyn.

-Gården har alltid drivits i en positiv, optimistisk och framtidsinriktad företagaranda, fortsätter Inger Johansson.

Tidigare har verksamheten bestått av potatisodling, mjölk- och djurproduktion. I dag består företagandet av jord, skog, hantverk, produktutveckling och tillverkning av löständer.

-Hållbar utveckling handlar om att förvalta det värdefulla arvet som i 7 generationer alltid har präglats av en förståelse för att ha såväl ett globalt som ett lokalt perspektiv, säger hon. I allt väsentligt handlar en hållbar utveckling om att ta stora hänsyn till de sociala, ekonomiska och de ekologiska frågorna.

Hon säger vidare att dagens kommunikationsteknik gör det möjligt för hennes företag att agera såväl globalt som lokalt.

-Jag har startat en sida på Facebook där jag kan presentera mina produkter, säger hon.

Inger Johansson hoppas att facebooksidans besökare ska både gilla och dela sidan med sina vänner.

På sidan på Facebook kommer hon också att presentera information och kostnadsfria nyhetsbrev om det som händer inom företaget.

Besök Nygårds sida på Facebook:  www.facebook.com/nygardab.se